Ăn ổi có tác dụng gì?

Ổi có tên tiếng Anh là  Psidium guajava  là loài cây ăn quả xanh lâu năm. Ở Việt Nam, ổi được trồng với nhiều loại...