Ăn ổi có tác dụng gì?

Ổi có tên tiếng Anh là  Psidium guajava  là loài cây ăn quả xanh lâu năm. Ở Việt Nam, ổi được trồng với nhiều loại...

UNG THƯ KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO

UNG THƯ KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO. Thân gởi quý bằng hữu, tôi nghĩ các bạn nên bỏ ra vài phút để đọc bài...