Phân loại và điều trị TĂNG HUYẾT ÁP

?Cập nhật phân loại và điều trị TĂNG HUYẾT ÁP 2017?American College of Cardiology (ACC) and American Heart Association (AHA) 2017

1. Các khuyến cáo chính và cập nhật

– Huyết áp được phân loại thành 4 mức độ: huyết áp bình thường (<120/80 mm Hg), huyết áp tăng (120-129/<80 mm Hg), tăng huyết áp độ 1 (130-139/80-89 mm Hg), và tăng huyết áp độ 2 (≥140/90 mm Hg) ( khuyến cáo mạnh, MCC: trung bình)

– Thuốc hạ áp được khuyến cáo ở bệnh nhân có bệnh tim mạch trên lâm sàng hoặc yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa ≥ 10%/ 10 năm với huyết áp tâm thu ≥ 130mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 80mmHg. (khuyến cáo mạnh, MCC: cao)

– Ở bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim mạch hoặc yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa trong 10 năm <10%, thuốc hạ áp được khuyến cáo khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg. (khuyến cáo mạnh, MCC: thấp)

– Mục tiêu huyết áp <130/80mmHg được khuyến cáo ở bệnh nhân có bệnh tim mạch hoặc nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa (ASCVD) ≥ 10%/ 10 năm. (khuyến cáo mạnh)

– Thiazide diuretics, calcium channel blockers (CCBs), and angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors hoặc angiotensin II receptor blockers (ARBs) là những lựa chọn đầu tiên khi có chỉ định dùng thuốc hạ áp ( khuyến cáo mạnh, MCC: cao)

– Những bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 với mức huyết áp trung bình trên 20/10mmHg so với mức mục tiêu cần đạt => sẽ được khởi động bằng liệu pháp 2 thuốc hạ áp (khuyến cáo mạnh, ý kiến chuyên gia)

2. So sánh JNC 7-8 và khuyến cáo 2017

– JNC 7 (published in 2003) phân loại tăng huyết áp độ 1 với mức huyết áp 140-159/90-99 mm Hg và 140/90 mmHg là ngưỡng khởi trị thuốc hạ áp cho dân số chung- 130/80mmHg là ngưỡng khởi trị thuốc hạ áp cho bệnh nhân đái tháo đường hoặc bệnh thận mạn

– JNC 8 (published in 2014) khuyến cáo ở những người ≥ 60 tuổi, khởi trị thuốc hạ áp khi huyết áp ≥ 150/90mmHg.

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!