(2019) -Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng 308 điều dưỡng, kế toán , bác sĩ , kĩ thuật viên

Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng 2019: 308 điều dưỡng, kế toán , bác sĩ , kĩ thuật viên. Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng 2019✅ : 308 chỉ tiêu, 23 kế toán, 26 chuyên viên, ✅ 186 điều dưỡng và nhiều vị trí khác. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức xét tuyển, dự kiến vào tháng 02/2019 như sau:

1. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tuyển: 308 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 23 chỉ tiêu.

– Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng: 186 chỉ tiêu.

– Dinh dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y: 23 chỉ tiêu.

– Dược: 07 chỉ tiêu.

– Kỹ sư hạng III: 12 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 04 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 26 chỉ tiêu.

– Cán sự: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 23 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 21/12/2018 đến hết ngày 21/01/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời