Kéo răng 3 vào răng 5

Kéo răng 3 vào răng 5 trong niềng răng. Mình muốn hỏi là trước mình có tham khảo mọi người về việc kéo răng.Thấy...